News

hvalfangst i Antarktis?

hvalfangst i Antarktis?

Rundt 1900 drev Norge hvalfangst verden over, blant annet i Afrika. På begynnelsen av 1900-tallet skulle Vestfold og spesielt Sandefjord innta tronen som verdens hvalfangstmetropol. Vestfoldingene tjente store penger på fangst i Antarktis. Hvalfangst i dette området fortsatte helt frem til 1960-tallet.

hvalfangst i 1930-årene?

For norsk hvalfangst var 1930-årene meget kritiske. Norges andel av den antarktiske fangsten gikk ned fra 71,4 prosent i 1928–29, til 29,9 prosent i 1938–39, og den norske bemanningen av alle nasjoners fangstflåter gikk ned fra nær 100 prosent til 60 prosent i samme tid.

hvalfangsten i Stillehavet?

Den rike spermfangsten i Stillehavet nådde sitt høydepunkt i 1843 da 729 skuter med 22 000 mann deltok. 50 år senere var fangsten nesten slutt. Såkalt moderne hvalfangst. En skytter klar til skudd med harpunkanonen.

hvalfangsten i japansk kyst?

Den japanske kystfangsten av hval er meget gammel og har gjennom århundrer vært den mest omfattende av alle lands hvalfangst. Her ble fangsten først og fremst drevet for kjøttets skyld. Enkelte bestander av de nevnte hvalarter var sterkt redusert ved slutten av 1800-tallet.