Advice

Hur behandlar man halsfluss?

Hur behandlar man halsfluss?

Behandling vid halsfluss. I de flesta fall går halsfluss över av sig själv, oavsett om orsaken är virus eller bakterier. Om infektionen beror på bakterier behövs ibland behandling med antibiotika. Det är viktigt att fullfölja hela behandlingen med antibiotika även om symtomen har försvunnit.

Vad är symtom vid halsfluss?

Symtom vid halsfluss. Halsfluss ger ofta symtom som: att det gör ont i halsen, särskilt när du talar eller sväljer. att det är svårt att svälja. att du har ömma och svullna lymfkörtlar på halsen och vid käken. heshet.

Hur smittar man halsfluss?

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som beror på virus eller bakterier. Hur smittar halsfluss? Halsfluss kan smitta genom direktkontakt, genom så kallad droppsmitta (luftburna små droppar som sprids då någon hostar eller nyser) och genom föremål. Senast uppdaterad: 2020-05-28.